divendres, 27 de març de 2009

UN ANY TREBALLANT PER CABRILS

Ja ha fet un any de Govern d'esquerres a Cabrils i crec que hem de donar compte de les principals gestions, decisions, iniciatives i actuacions dutes a terme, per tal de millorar la gestió del municipi.

Sens dubte, la nostra arribada al Govern no ha estat fàcil, però si responsable. Després dels comicis electorals del 2007 la força més votada, CIU, no va poder establir un pacte de Govern que garantís estabilitat política, una majoria per tal de dur a terme iniciatives importants per Cabrils, ni tant sols promoure un diàleg fluid i sincer, per tal de garantir una bona acció de Govern. El que si va ser capaç de provocar el Govern de CIU i VIC, va ser la unió, gairebé, de la majoria de les forces polítiques de l’oposició. Aquest fet, després de nou mesos d’un inoperant Govern liderat per CIU, va provocar un legítim i responsable canvi de Govern a Cabrils, tot i que CIU i VIC a data d’avui encara no ho hagin paït. Dic que no ho han paït, perquè han dedicat i dediquen els esforços a tergiversar informació, insultar, desprestigiar i provocar als membres del Govern, entre altres actituds. En cap moment han plantejar qüestions, accions o iniciatives beneficioses pel municipi i pels seus ciutadans en canvi, han tingut un gran objectiu, la de malmetre la imatge del Govern davant de la població.

Aquest any, no ha estat un camí de roses, doncs, ens hem trobat un munt de gestions pendents de fer, a conseqüència del trist pas per l’alcaldia del Grup Municipal de CIU en els darrers anys, on mateixos regidors de CIU van fer boicot al seu alcalde i cap de files del moment i només aquest, va tenir el recolzament d’altres regidors d’altres partits (PSC i GEC).

Però anem al gra i deixem enrere aquest antecedents, perquè el Govern d’esquerres del PSC, GPC, ICV i ERC-Consens hem fet molta feina, tot i l’escenari de crisi global en el qual estem immersos de manera molt preocupant. Crec que estem fent be els deures i prova d’això són les accions, decisions i iniciatives que estem duent a terme, arrel del treball intens i apassionant realitzat pels regidors de Govern i també pels treballadors municipals.

Cabrils va endavant en molts aspectes tot i que és del tot cert, que la crisi ha aparegut en un moment que de ben segur, dificultarà la construcció de noves infraestructures d’equipaments per donar millors serveis als ciutadans de Cabrils. Tot i això, continuarem treballant fent polítiques socials, en promoure el comerç i restauració, i l’activitat econòmica, en una millor gestió i manteniment del territori, en garantir la seguretat ciutadana, en millorar els serveis, en una aposta per l’educació, cultura i festes per tal d’enfortir la cohesió social.

El Govern valora positivament el primer any de Govern del mandat 2007-2011 a l´Ajuntament de Cabrils. La tasca que ha fet, en un any, des de diverses regidories fa evident la gestió i accions que s’han fet al municipi en només un any.
L'esforç ha estat en tots els terrenys, hem desenvolupat una tasca amb tota normalitat i ben sintonitzada entre tots els regidors i les regidores dels diferents grups que composen el Govern. Una política responsable amb compromís amb el ciutadà, treballant pel municipi i amb poc soroll, per part del Govern.

Hem actuat en el territori invertint en el manteniment de la via pública i en les urbanitzacions (barris) recepcionats i reparacions en equipaments. També treballem en gestionar els tràmits per la recepció de urbanitzacions històriques, aturades durant el Govern de CIU i VIC, i en la gestió del manteniment d’enllumenat i neteja viària per donar una resposta més immediata al ciutadà. També hem actuat en la neteja i manteniment de zones verdes del municipi.

En l’àmbit de gestió econòmica i de rigor pressupostari, hem tancat comptablement els exercicis dels anys 2006 i 2007, i properament el 2008 per tal de tenir al dia la gestió comptable, gestió que ens vam trobar per fer. Estem treballant amb molta cura la gestió del pressupost per tal optimitzar i ser més eficients en la gestió dels recursos pels diferents serveis obligatoris que hem de donar als ciutadans, per tal de que no quedin minvats, i al mateix temps gestionar l’obtenció de més subvencions d’altres administracions per poder executar més inversions.

En el terreny de la seguretat, estem treballant per tal d’aconseguir la culminació del total del cos de la Policia Local i continuar el treball conjunt amb els Mossos d'Esquadra per atendre a la ciutadania i garantir la seguretat en el nostre municipi en diferents aspectes.

En les polítiques d’atenció a les persones i serveis socials, hem treballat en l’àmbit d’educació per finalitzar la construcció del CEIP Mas Maria per no endarrerir més la posada en funcionament del nou IES Cabrils, treballem en les millores dels equipaments i relacions amb els CEIPS i gestió de l’Escola Bressol; en Serveis Socials estem gestionant la millora en la gestió de la Llei de Dependència, entre altres gestions i la tasca de l’educació de carrer; estem gestionant una millora de l’equipament de Salut, en espera la construcció del nou CAP, també treballem en iniciatives de gestió tràmits per Internet per millorar la qualitat de l'assistència al ciutadà i una millor gestió en la cultura i festes com a símbols d’identitat; en el terreny d’esports, treballem per la construcció d’una piscina coberta i pavelló i en millorar els equipaments existents, entre d’altres.

Segurament hi hagut gestions a millorar i decisions poc encertades, però ha estat amb l’afany de voler servir i donar resposta als vilatans de manera més ràpida i ferma possible. Els continguts dels plens i de les Juntes de Govern Local demostren el volum d'activitat en la gestió i la nostra orientació cap el servei al ciutadà.

Les activitats i actes organitzats per entitats i Govern, s’han desenvolupat complint les expectatives que teníem previstes, amb una bona participació dels vilatans de Cabrils, refermant la vida municipal i la cohesió social del municipi.

La feina feta aquest primer any de Govern d’esquerres, augura un mandat fructífer amb uns reptes de futur importants i beneficiosos pel municipi de Cabrils, que revertiran en una millora substancial dels serveis cap els ciutadans.

Un exemple d’aquets projectes de present i futur són:
- Redacció del nou POUM.
- Recepció i manteniment de les urbanitzacions pendents de recepció.
- Construcció del IES Cabrils. (institut secundària).
- Construir l’àmbit de Can Botella (Habitatges, locals, aparcament i CAP Salut)
- Construcció d’equipament esportiu.

Cal afegir també, la tasca realitzada per part del Govern Municipal i dels tècnics, per tal d’obtenir els recursos atorgats pel Govern de l’Estat en el Pla del Fons d’Inversió Local de l’Estat amb una quantia de gairebé, 1,2 milions d’euros i que amb ells s’executaran diferents obres que dotaran al municipi d’un equipament per les entitats, l'acabament del Museu, la millora de vials del casc que afavorirant la mobilitat dels vianants resolent importants problemes de barreres arquitectòniques i de seguretat del ciutadans.

Com podeu analitzar, aquests projectes requereixen molt, de la complicitat, participació i suport de tots els cabrilencs i cabrilenques per tal de poder tirar-los endavant.

De ben segur, l’oposició farà un balanç més crític, potser és el que toca, però, només hem de veure què van fer amb nou mesos al capdavant del Govern. En aquest any de mandat del Govern del PSC,GPC,ICV i ERC-Consens, hem pogut veure, a part del desgavell a CIU ( renúncies de regidors i conflictes internes en l’agrupació local) i VIC (renúncia d’un regidor), un any on l’oposició no ha dubtat en desestabilitzar el Govern utilitzant el desprestigi, tergiversació i crispació de la forma més absurda i fins i tot, menyspreant a treballadors municipals.

En resum, hem pres decisions i iniciatives posant sobre la taula totes les capacitats dels membres del Govern amb l’objectiu d’assolir els nous reptes proposats, però al mateix temps, convençuts en que les prioritats per Cabrils que ens hem marcat per aquesta legislatura siguin necessàries i encertades.

Tot i estar en un escenari complicat econòmicament, el Govern de l’Ajuntament de Cabrils, té prou empenta i il·lusió per fer front a aquesta etapa actual, i continuarem treballant fins al final del mandat amb el propòsit d’assolir els nostres objectius en benefici dels ciutadans de Cabrils.

És per això que des de l’Alcaldia i conjuntament amb el Govern, us demanem la vostra confiança i implicació per construir el Cabrils que tots volem pel present i futur.